Páči sa Ti obsah, ktorý pre vás vytvárame? Zváž, prosím, podporu tvorby obsahu sumou 2€ zaslaním SMS s textom "D3SCUBA" na číslo 8866

O nás

Kto sme?

Sme skupina mladých ľudí, ktorí zdieľajú spoločnú vášeň pre potápanie v lokálnych vodách. Snažíme sa venovať v maximálnej možnej miere potápaniu za každých okolností, pričom sa stále snažíme prispôsobovať najnovším trendom v zmysle bezpečnosti a techniky potápania. Sme športový klub so sídlom v Poprade a vystupujeme ako právnická osoba - občianske združenie, registrované MV SR.

Naše aktivity

Vo všeobecnosti sa venujeme športovému, rekreačnému potápaniu v sladkých vodách, no zároveň medzi naše činnosti patrí aj:

  • Monitoring kvality vôd v spolupráci s organizáciami zaoberajúcimi sa chemickými rozbormi vody
  • Čistenie jazier, štrkovísk
  • Odriasovanie jazier, štrkovísk
  • Vyhľadávanie rôznych predmetov
  • Kontinuálne vzdelávanie
  • Spolupráca s inými klubmi
  • Rozvoj potápania v regióne
  • Organizovanie spoločných akcií

Všetky sponzorské a členské príspevky, sú využívané výhradne pre potreby klubu - pre vykrytie prevádzkových nákladov a nadobudnutie súčastí potápačského výstroja pre potreby členov klubu.

Organizačná štruktúra D3 Scuba, o.z.:

Lukáš ĎURJAN (CMAS/NAUI) Predseda <[email protected]> +421 903 719 167
Jozef BUKOVINA (CMAS) Podpredseda <[email protected]>  
Dominik GONDA (CMAS) Tajomník <[email protected]>  

V prílohe tejto stránky nájdeš naše logo vo vysokom rozlíšení.

 

 

Page top